top of page
On Your Marks

PROGRAM

  • Kl. xx.xx Veteransbåt Transport fra xx til xx

  • Kl. xx.xx – xx.xx Henting av startnummer etterpåmelding start område 1

  • Kl. xx.xx . xx.xx Henting av startnummer etterpåmelding start område 2

  • Kl. xx.xx Start – lang løype (startområde 1)

  • Kl. xx.xx Start – kort løype (startområde 2)

  • Kl. xx.xx Underholdning xxx – Telavåg

  • Kl. xx.xx Utdeling av trekningspremier Telavåg xx

  • Kl. xx.xx Åpningstid Nordsjømuseet

  • Kl. xx.xx Busstransport fra Telavåg til xxxxx

bottom of page